Profil školy

Home / Profil školy

O našej škole

Szuš Star je mladá škola, ktorá vznikla na základe snahy vytvoriť všetkým deťom možnosť a šancu navštevovať umeleckú školu bez prekážok.

Cieľom našej školy je  vytvoriť u detí vzťah  ku všetkým  formám  umenia, vnímať estetickú stránku života okolo nás a rozvíjať talent vo všetkých umeleckých smeroch s perspektívou ďalšieho štúdia na školách umeleckého zamerania.

O našom pôsobení

Okrem pôsobenia v Banskej Bystrici vďaka množstvu elokovaných pracovísk prinášame tento typ vzdelania aj do obcí, ktoré  možnosť umeleckého vzdelania doteraz nemali a tým posilňujeme umeleckú atmosféru v týchto obciach.

Vychádzame maximálne v ústrety deťom, rodičom a individuálnym prístupom vzdelávania prispievame k harmonickému formovaniu osobností detí.

Študijné odbory

Vyberte si ten svoj

NAŠI PEDAGÓGOVIA

Pedagogický tím je zložený z kvalifikovaných pedagógov. Sú to aktívni umelci so skúsenosťami.
Dušan Kozák

Violončelo, trúbka

Dušan Kozák

Violončelo, trúbka

Eva Koreňová

Tanec

Jana Filová DiS. art.

Spev, zás. riaditeľa

Jana Filová DiS. art.

Spev, zástupkyňa riaditeľa

Karolína Kantorová

Gitara

Pedagogický tím je zložený z kvalifikovaných pedagógov a osobností, ktorí majú k tejto práci pozitívny vzťah, robia ju s nadšením a dosahujú mimoriadne úspechy. Sú to aktívni umelci so skúsenosťami z profesionálnej umeleckej scény doma a v zahraničí.

Školský blog

Aktuality a novinky
https://www.szus-star.sk/thunderkick-slots-with-the-best-odds