Dušan Kozák

Home / Dušan Kozák

Dušan Kozák

Hra na violončelo, hra na trúbke

Narodil sa v Banskej Bystrici do muzikantskej rodiny. Otec bol hudobník a neskôr kapelník vojenskej hudby. Hudobné vzdelanie získal na vojenskom konzervatóriu v Roudnici nad Labem. Hru na trúbke študoval u prof. Holzmanna a violončelo u prof. Urie. Po absolvovaní sa stal členom posádkovej hudby v Znojme a neskôr v Banskej Bystrici. Od roku 1970 po vykonaní konkurzu sa stal členom Banskobystrickej opery, vtedy DJGT. V roku 1976 dostal angažmán do USA, kde hrával na lodiach okolo sveta. Od roku 1980 bol členom známeho orchestra Juraja Velčovského. Po skončení učinkovania v zahraničí sa vrátil do Štátnej opery a tiež do ZUŠ J.Cikkera, kde vyučoval hru na trúbke ,violončelo a zobcovú flautu. Viedol tiež sláčikový a swingový orchester. Orchestre mali vysokú úroveň a so swingovým orchestrom sa v roku 2011 zúčastnili swing festival vo Velizy (Francúzko). V roku 2013 orchester získal 1.miesto na celoslovenskej súťaži swingových orchestrov. Pre sláčikový orchester skladby komponoval aj aranžoval. Od roku 2019 nastúpil do SZUŠ Hiadeľ.