Zápis 2024 / 2025

Home / Zápis 2024 / 2025

Milí rodičia a žiaci! Dovoľujeme si Vás pozvať na zápis a prijímacie skúšky do našej školy, kde môžete študovať v hudobnom odbore klavír, spev, gitaru, husle, violončelo, kontrabas, basgitaru, trúbku, hoboj, flautu, ďalej v tanečnom a literárno dramatickom odbore. Presné termíny nájdete v obrázku. Tešíme sa na Vás!

Kontaktný formulár