Aktuality

Pre aktuálne informácie sledujte náš Facebook, Instagram alebo Školský blog

PREČO ŠTUDOVAŤ U NÁS

Individuálnym prístupom vzdelávania prispievame k harmonickému formovaniu osobností detí.

Poloha školy

Elokované pracovisko v centre Banskej Bystrice, na Starých Horách a hlavná budova v Hiadli

Nízke školné a veľa odborov

Najnižšie školné v meste a výber zo štyroch odborov

Kvalifikovaní pedagógovia

Skúsení pedagógovia s bohatou umeleckou a pedagogickou praxou

Objavujte s nami talent vášho dieťaťa

Odovzdávame tie najlepšie zručnosti a vedomosti

Školský blog

Oznamy, koncerty, výstavy a predstavenia

Prerušenie skupinovej výučby

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a...

Naša ponuka odborov

Vyberte si ten svoj

Naši pedagógovia

Povedie vás skúsený a kvalifikovaný pedagogický zbor