Karolína Kantorová

Home / Karolína Kantorová

Karolína Kantorová

Hra na gitare

Študuje absolventské štúdium na konzervatóriu J.L.Bellu v Banskej Bystrici v triede doc. Adama Marca. V priebehu štúdia sa zúčastnila niekoľkých gitarových súťaží. V roku 2020 sa umiestnila na 2. mieste v VI. kategórii medzinárodnej súťaže „Festival Ivana Ballu“ v Dolnom Kubíne. Okrem toho na majstrovských kurzoch absolvovala hodiny u prestížnych interpretov ako sú Marcin Dylla, Krzysztof Pelech, Giampaolo Bandini, Anabel Montesinos, Alberto Mesirca či Yorgos Nousis.