Naši pedagógovia

Home / Naši pedagógovia

Riaditeľ SZUŠ

Mgr. art. Peter Kovács

Dychové nástroje

Mgr. art. Peter Kovács

Riaditeľ školy, pedagóg pre dychové nástroje (zobcová flauta, klarinet, hoboj)

Ukončené štúdium na Akadémii Umení (2010)  v odbore hra na Hoboji. Koncertná činnosť, nahrávky, už počas štúdia na konzervatóriu, účinkovanie v rôznych domácich aj zahraničných orchestroch. Od roku 2012 stabilný člen orchestra Štátnej opery v Banskej Bystrici – 1. hoboj

Pedagogickí zamestanci

Dušan Kozák

Violončelo, trúbka

Dušan Kozák

Violončelo, trúbka

Mgr. art. Linda Raganová

Klavír, kapela

Mgr. art. Linda Raganová

Klavír, kapela

Karolína Kantorová

Gitara

Jana Filová DiS. art.

Spev, zástupkyňa riaditeľa

Jana Filová DiS. art.

Spev, zástupkyňa riaditeľa

Eva Koreňová

Tanec

Mgr. Lea Polomská

Tanec

Mgr. Lucia Václavíková

Spev, Literárno dramatický odbor