Prerušenie školského vyučovania od 26.10.2020

Milí rodičia a žiaci! Na základe rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušujeme školské vyučovanie. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou vo všetkých odboroch, preto kontaktujte svojich pedagógov za účelom dohody o vyučovaní. Celkové znenie rozhodnutia nájdete po kliknutí na tento odkaz: https://www.minedu.sk/data/att/17685.pdf?fbclid=IwAR06mcHS2YFd3a-WA8M97Y6bPWYNAmhmU1dfY8A_s4lU9rHBcQATp2NeGCk Mgr. art Peter Kovács, riaditeľ školy

Prerušenie skupinovej výučby

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 12.10.2020 do odvolania rozhoduje takto: d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovaniev základných umeleckých školách, tzn. že pozastavujeme výučbu v tanečnom a výtvarnom odbore. Pracujeme na dištančnej forme vzdelávania v hudobnom odbore v predmete Hudobná teória. Vyučovanie individuálnych predmetov ostáva bez zmeny. VSTUP DO ŠKOLY MAJÚ POVOLENÝ LEN ŽIACI!DÔRAZNE ŽIADAME RODIČOV, ABY SA NEZDRŽIAVALI V PRIESTOROCH ŠKOLY. Mgr. art Peter Kovács, riaditeľ školy