Literárno-dramatický odbor

Home / Literárno-dramatický odbor
Literárno-dramatický odbor
Literárno-dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor

Harmonicky rozvíjame osobnosť a aktívny tvorivý prístup

V literárno-dramatickom odbore sa deti učia pozorovať svet okolo seba a cez improvizovanú činnosť vyjadriť rôzne emócie. Tento odbor harmonicky rozvíja osobnosť, aktívny tvorivý prístup k základným postojom a premenlivej skutočnosti, pomáha vyrovnávať sa vždy s novými situáciami, ktoré prináša hra, škola, život a práca. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. Komplexný charakter výučby zahŕňa zvládnutie základných hereckých činností, prednesu a pohybu.

Žiaci nacvičujú divadelné hry a vychovávame z nich budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, recitátorov, vzdelaných a náročných divákov, čitateľov, aktívnych účastníkov a spolutvorcov života našej spoločnosti. Absolvent tohto odboru nadobudne také skúsenosti a vedomosti, ktoré sú potrebné pre povolania, ktorých úspech závisí na vytvorení dobrého medziľudského kontaktu, vzťahu a spolupráce.