Jana Filová DiS. art.

Home / Jana Filová DiS. art.

Dis. art. Jana Filová

Spev, zástupkyňa riaditeľa

Je absolventkou súkromného konzervatória v odbore spev – neoperné zameranie. Štyri roky navštevovala konzervatórium v Prešove, kde študovala muzikálové herectvo a po úspešnom ukončení prestúpila do Zvolena a získala absolutórium v odbore spev – neoperné zameranie. Spevu sa venuje naďalej aj ho vyučuje a pôsobí v rôznych hudobných formáciách.