Dokumenty

Home / Dokumenty

Dokumenty na stiahnutie

Všetky potrebné dokumenty na stiahnutie

All

Štátny vzdelávací program (ŠVP) základných umeleckých škôl (ZUŠ) je podľa nového školského zákona hierarchicky najvyšší cieľovo programový projekt vzdelania, od ktorého sa odvíjajú školské vzdelávacie programy hudobného odboru, výtvarného odboru, tanečného odboru a literárno-dramatického odboru ZUŠ. Predstavuje prvú, rámcovú úroveň dvojúrovňového participatívneho modelu riadenia škôl.

Žiadosť o prijatie na štúdium v základnej umeleckej škole

Ochrana osobných údajov patrí do oblasti základných ľudských práv a slobôd. Upravuje ich zákon 122/2013 Z. z. – Zákon o ochrane osobných údajov. V dnešných dňoch sa do popredia dostáva nariadenie GDPR, ktoré stojí nad slovenským ústavným zákonom .

Kontaktný formulár

[cmsmasters_contact_form_sc formname="164" email="example@example.com" fromname="wordpress"]