Vítame Vás na stránke SZUŠ Star

Szuš Star je mladá škola, ktorá vznikla na základe snahy vytvoriť všetkým deťom možnosť a šancu navštevovať umeleckú školu bez prekážok.  Cieľom našej školy je  vytvoriť u detí vzťah  ku všetkým  formám  umenia, vnímať estetickú stránku života okolo nás a rozvíjať talent vo všetkých umeleckých smeroch s perspektívou ďalšieho štúdia na školách umeleckého zamerania.  Okrem pôsobenia v Banskej Bystrici, vďaka množstvu elokovaných pracovísk, prinášame tento typ vzdelania aj do obcí ktoré  možnosť umeleckého vzdelania doteraz nemali a tým posilňujeme umeleckú atmosféru v týchto obciach.

Vychádzame maximálne v ústrety deťom, rodičom a individuálnym prístupom vzdelávania prispievame k harmonickému formovaniu osobností detí.

Pedagogický tím je zložený z kvalifikovaných pedagógov a osobností,  ktorí majú k tejto práci pozitívny vzťah, robia ju s nadšením  a dosahujú  mimoriadne úspechy. Sú to aktívni umelci so skúsenosťami z profesionálnej umeleckej scény doma a v zahraničí.

U nás je a vždy bude spokojnosť detí na prvom mieste.

Prečo študovať u nás

✓ Poloha školy 

✓ Nízke školné

✓ Veľa odborov 

✓ Skúsení pedagógovia

Kontakt

Adresa školy

Súkromná základná umelecká škola
Hiadeľ 14
976 61 Hiadeľ
IČO: 42316057
DIČ: 2120072141

Telefón

Tel.: 0948 271 987

E-mail

riaditel@szus-star.sk

Facebook

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

© 2016 Súkromná základná umelecká škola Hiadeľ. Všetky práva vyhradené. Design © 2016 A grafik, spol. s r.o.