Mgr. art. Xénia Egedová ArtD.

Home / Mgr. art. Xénia Egedová ArtD.

Mgr.art. Xénia Egedová ArtD.

Hra na klavíri

Ukončila Konzervatórium v Košiciach v odbore hra na klavíri. Vyštudovala VŠMU v Bratislave odbor hudobné umenie – hra na klavíri. Doktorandský titul získala na Akadémii umení v Banskej Bystrici odbor klavír-sólová interpretácia. Pôsobila ako učiteľka ZUŠ v Košiciach, Bratislave, Rožnove p. Radhoštem. Od roku 1999 bola odbornou asistentkou, korepetítorkou na Akadémii umení a pedagóg na Konzervatóriu v Banskej Bystrici a od roku 2018 aj na SZUŠ Star.

Zúčastnila sa Medzinárodných interpretačných kurzov v Piešťanoch, Brne a tiež poroty detskej klavírnej sútaže v Trnave.

Pravidelne pôsobí ako korepetítorka na väčšine súťaží ZUŠ a konzervatórií.