Mgr. art. Peter Kovács

Home / Mgr. art. Peter Kovács

Mgr. art. Peter Kovács

Dychové nástroje

Mgr. art. Peter Kovács
Riaditeľ Szuš (2015),

Pedagóg pre dychové nástroje
(zobcová flauta, klarinet, hoboj)

Ukončené štúdium na Akadémii Umení (2010)  v odbore hra na Hoboji.

Koncertná činnosť, nahrávky, už počas štúdia na konzervatóriu, účinkovanie v rôznych domácich aj zahraničných orchestroch.

Pedagogická činnosť v rámci Zuš ako aj súkromne.

Od roku 2012 stabilný člen orchestra Štátnej opery v Banskej Bystrici – 1. hoboj.