Mgr. art. Linda Raganová

Home / Mgr. art. Linda Raganová

Mgr. art. Linda Raganová

Hra na klavíri, hudobná náuka, kapela

Magisterský titul získala na Akadémii umení v Banskej Bystrici v odbore hudobná kompozícia. Dva roky študovala hru na kontrabase na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Počas štúdia na vysokej škole pôsobila dva roky ako tanečná korepetítorka v ZUŠ Očová a neskôr päť rokov v ZUŠ Zvolen, kde aj komponovala skladby pre tanečné vystúpenia a hrala na kontrabase v školskom orchestri. Pracovala ako editorka pre streamingový portál klasickej hudby IDAGIO. Po materskej dovolenke začala vyučovať hru na klavíri v SZUŠ Star. Účinkovala v kapele Improwizard, kde spievala a hrala na kontrabase, neskôr sa začala venovať aj jazzovému spevu. V oblasti hudby sa neustále vzdeláva a rada posúva svoje vedomosti mladej generácii.