Mgr. art. Darina Benčová

Home / Mgr. art. Darina Benčová

Mgr.art. Darina Benčová

Spev

Vyštudovala operný spev u MgA. E. Sadloňovej na Konzervatóriu v Žiline. Bakalárske štúdium ukončila na Akadémii muzycznej v Bydgoszczy, odbor vokalno-herecký. Magisterské štúdium ukončila na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Aktuálne pôsobí ako členka ŠO v Banskej Bystrici.