Profile Category: Riaditel

Home / Riaditel
Mgr. art. Peter Kovács
Profiles

Mgr. art. Peter Kovács

Riaditeľ školy, pedagóg pre dychové nástroje (zobcová flauta, klarinet, hoboj)

Ukončené štúdium na Akadémii Umení (2010)  v odbore hra na Hoboji. Koncertná činnosť, nahrávky, už počas štúdia na konzervatóriu, účinkovanie v rôznych domácich aj zahraničných orchestroch. Od roku 2012 stabilný člen orchestra Štátnej opery v Banskej Bystrici – 1. hoboj

Read More